Προφήτης Μιχαίας

Τη μνήμη του Προφήτου Μιχαίου τιμούμε στις 14 Αυγούστου.