Προφήτης Μιχαίας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Προφήτης Μιχαίας

Τη μνήμη του Προφήτου Μιχαίου τιμούμε στις 14 Αυγούστου.

Γράφει: Matia Gr
Προφήτης ΜιχαίαςΠροφήτης Μιχαίας
14 Αυγούστου....">

Προφήτης Μιχαίας. Γιορτή.

Τη μνήμη του Προφήτου Μιχαίου τιμούμε στις 14 Αυγούστου.

Προφήτης Μιχαίας. Απολυτίκιο.

Ως όρος περίοπτον, και εμφανὲς αληθώς, προείδες εν Πνεύματι, την Εκκλησίαν Χριστού, Μιχαία θεόπνευστε, όθεν οι ευρηκότες, εν αυτή σωτηρίαν, βαίνουσιν ως προέφης, εν ταις τρίβοις Κυρίου, γεραίροντες προφήτα, την πάνσεπτον μνήμην σου.

Απολυτίκιο Προφήτου Μιχαίου - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑπολυτίκιο Προφήτου Μιχαίου – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
14 Αυγούστου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα