Όλα για το παιδί είναι η μητέρα του

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Όλα για το παιδί είναι η μητέρα του!