Ο Καρακατσάνης

Ο Καρακατσάνης, μπήκε στο τηγάνι...