Ο Καρακατσάνης .: Παιδικά λαχνίσματα .: Ματιά
 

Ο Καρακατσάνης

Ο Καρακατσάνης, μπήκε στο τηγάνι…

Γράφει: Matia Gr
Ο Καρακατσάνης

Ο Καρακατσάνης

Ο Καρακατσάνης,
μπήκε στο τηγάνι,
κι έφαγε τ’ αυγά.

Γιατί Καρακατσάνη,
μπήκες στο τηγάνι,
κι έφαγες τ’ αυγά;

Φάε τώρα μία καρπαζιά.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.