Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία – Four weddings and a funeral – 1994