Άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνη – Ποίημα

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.