Γρηγόριος ο Θεολόγος

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.