Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής

Τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εορτάζουμε στις 8 Μαΐου.