Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού .: Μεγάλες Εορτές .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

Τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού τιμούμε στις 6 Αυγούστου.

Γράφει: E Α

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

Ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι πλησιάζει ο καιρός της Σταύρωσής Του. Σταμάτησε με τους μαθητές Του στο όρος Θαβώρ και πήρε μαζί Του τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο για να ανέβουν στην κορυφή του Θαβώρ. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σημειώνει ότι διάλεξε τον Πέτρο επειδή αγαπούσε πολύ τον Χριστό, τον Ιωάννη επειδή τον αγαπούσε ο Κύριος και τον Ιάκωβο επειδή μπορούσε να πιει το ποτήριο του θανάτου, που ήπιε και ο Κύριος.

Όταν έφτασαν στην κορυφή, ο Ιησούς μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Το πρόσωπό Του έλαμψε όπως ο ήλιος και τα ιμάτιά Του έγιναν λευκά σαν το φως. Δίπλα του εμφανίστηκαν ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας και συνομιλούσαν μαζί του. Και τους επισκίασε μια φωτεινή νεφέλη και ακούστηκε φωνή από τη νεφέλη που έλεγε: “οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε·”. Οι μαθητές έπεσαν κάτω και προσκύνησαν φοβισμένοι, έχοντας δει λίγη από την Θεϊκή Δόξα.

Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε “σηκωθείτε και μην φοβάστε”. Σήκωσαν τα μάτια τους και δεν είδαν κανέναν παρά μόνο τον Ιησού Χριστό. Κι όταν κατέβαιναν από το όρος Θαβώρ, ο Ιησούς τους είπε να μη μιλήσουν σε κανένα για αυτό το όραμα, μέχρι την Ανάσταση Του από τους νεκρούς.

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού σε Εικόνες

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

Το ψηφιδωτό της Μεταμόρφωσης του Χριστού, στη Μονή Σινά

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, ψηφιδωτό Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

Η πρώτη επιδιόρθωση του ψηφιδωτού έγινε 1847 από τον Ρώσο ιερομόναχο Σαμουήλ. Ακολούθησαν το 1959 οι διάσημοι συντηρητές έργων τέχνης Carroll Wales και Κωνσταντίνος Τσαούσης. Η συντήρηση συνεχίστηκε με δεύτερη αποστολή το 1960, η οποία διαπίστωσε ότι οι επιδιορθώσεις του 1847 ήταν οι πρώτες που είχαν γίνει και ότι όλες οι ψηφίδες είναι οι αυθεντικές από τον 6ο αιώνα! Το 2005 η Μονή του Σινά κάλεσε τον Ιταλό Roberto Nardi και την ομάδα του. Οι Ιταλοί εκτός από το ψηφιδωτό, φρόντισε τη συνολική στατικότητα του Ναού και μόνωσε κατάλληλα την οροφή για να μην εισέρχεται υγρασία από τις βροχές. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς το 2016.

Απολυτίκιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού:

Μετεμορφώθης εν τω όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοις μαθηταίς σου την δόξαν σου, καθώς ηδύναντο. Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς το φως σου το αίδιον, πρεσβείαις της Θεοτόκου, Φωτοδότα, δόξα σοι.

Απολυτίκιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑπολυτίκιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
6 Αυγούστου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.