Προφήτης Ηλίας

Ο Προφήτης Ηλίας γιορτάζει στις 20 Ιουλίου.