Άγιος Πέτρος ο Απόστολος

Ο Άγιος Πέτρος ο Απόστολος τιμάται στις 29 Ιουνίου.