Αγία Αικατερίνη, του Μυργιώτη Παναγιώτη

Πότισε με το αίμα της το δένδρο της Ορθοδοξίας.