Ένα θα μας σώσει, η Εξομολόγηση

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης: "Ένα θα μας σώσει, η Εξομολόγηση"!