Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού

Οι 24 οίκοι εις την νοητήν κλίμακα του Τιμίου Σταυρού.