Άγιος Μάρκος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής

Τη μνήμη του Αγίου Μάρκου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού τιμούμε στις 25 Απριλίου.