Αγία Αθανασία από την Αίγινα (Οσία Αθανασία εξ Αιγίνης) η Θαυματουργός

Η Αγία Αθανασία (Οσία Αθανασία από την Αίγινα) γιορτάζει στις 18 Απριλίου.