Αγία Ελένη

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.