Αγία Φεβρωνία

Τη μνήμη της Αγίας Φεβρωνίας τιμούμε στις 25 Ιουνίου.