Η Παναγία ως πρότυπο της γυναίκας

Παύλος, Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης. Ομιλία με αφορμή τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου για την Παναγία ως πρότυπο.