Παναγία .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Παναγία

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο σύγγραμμα Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, σημειώνει ότι η Παναγία ονομάζεται Θεοτόκος επειδή κύησε αφράστως και έτεκε τον Λόγον του Θεού, αλλά και «διά την θέωσιν του ανθρώπου», επειδή άνοιξε στον άνθρωπο την πύλη του Παραδείσου, την οδόν της κατά χάριν θεώσεως.