Παναγία η Βασίλισσα .: Πίστη .: Ματιά
 

Παναγία η Βασίλισσα

Παναγία η Βασίλισσα. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλλους

Γράφει: Matia Gr
Παναγία η Βασίλισσα

Την εικόνα κοσμούν στίχοι από τον ΚΔ’ (24ο) ψαλμό που έγραψε ο Προφητάναξ Δαυίδ. “Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη”, ο δέκατος στίχος, “και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλλους”, ο δωδέκατος στίχος του 24ου ψαλμού. Αυτοί οι στίχοι δίνουν και το όνομα της εικόνας Παναγία η Βασίλισσα.

Η εικόνα της Παναγία της Βασίλισσας, κοσμεί την κόγχη του Ιερού Βήματος του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται στο χωριό Κρανιά, στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Το μαφόριο της Παναγίας είναι σε χρώμα μωβ και από μέσα κόκκινο. Το μωβ συμβολίζει το πένθος, ενώ το κόκκινο την θυσία και τον θάνατο.

Η Παναγιά η Βασίλισσα γιορτάζει και πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου, ημέρα της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Η Σύναξη της Παναγίας Βασίλισσας πανηγυρίζεται και εορτάζεται την ημέρα που έγινε η ενθρόνισή της 18 και 19 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο

Τη σεπτή Σου Εικόνι της Βασιλίσσης προσπίπτωμεν, κλίνοντες το γόνυ, Παρθένε, της ψυχής και του σώματος, δεόμενοι αντιλήψεως, Αγνή, πρεσβείαις προς Υιόν Σου και λιταίς. Ίνα τύχωμεν, Παρθένε, της παρ’ Αυτού πλημελημάτων αφέσεως. Δόξα τοις μεγαλείοις Σου, Σεμνή, δόξα τοις θαυμασίοις Σου, δόξα υπερβαλόντως, Κόρη, τη δυναστεία Σου.

Μεγαλυνάριο

Δεύτε Βασιλίσσης την ιεράν, Εικόνα εν πίστει, ασπασώμεθα αδελφοί˙ βρύει γαρ θαυμάτων, τα ρείθρα αενάως, παθών τας βορβορώδεις, πηγάς ξηραίνουσα.

  Ναός Ζωοδόχου Πηγής στο Κεφαλάρι Άργους
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα