Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών .: Μεγάλες Εορτές .: Ματιά
 

Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών

Τη μνήμη της Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών τιμούμε στις 2 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών
Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των ΒλαχερνώνΚατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών

Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών. Γιορτή.

Τη μνήμη της Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών τιμούμε στις 2 Ιουλίου.

Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών. Απολυτίκιο.

Θείον ένδυμα των οικτιρμών σου και ιμάτιον αθανασίας, την αγίαν σου Εσθήτα και άφθαρτον, τη κληρουχία σου Κόρη δεδώρησαι, εις περιποίησιν πάντων και σύναψιν. Όθεν Άχραντε την θείαν αυτής κατάθεσιν, τιμώντες ευσεβώς σε μεγαλύνομεν.

Απολυτίκιο Κατάθεσις Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών - 2 ΙΟΥΛΙΟΥΑπολυτίκιο Κατάθεσις Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών – 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.