Άγιος Σπυρίδων επίσκοπος Τριμυθούντος

Ο Άγιος Σπυρίδων γιορτάζει στις 12 Δεκεμβρίου.