Παναγία «Άξιον Εστί»

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.