Παναγία (Στην αγκαλιά σου τη θερμή)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.