Γενέσιον Θεοτόκου, Ιωακείμ και Άννα Άγιοι Θεοπάτορες

Ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα ήταν οι γονείς της Παναγίας και για αυτό το λόγο ονομάζονται Θεοπάτορες.