Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός ο Θαυματουργός

Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός γιορτάζει στις 4 Ιανουαρίου