Παναγία Βλαχερνών, Μαρούσι

Η Παναγία Βλαχερνών πανηγυρίζει στις 2 Ιουλίου