Παναγία των Βλαχερνών

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.