Αγία Μαρία Αιγύπτια, του Μυργιώτη Παναγιώτη

Αγία Μαρία Αιγύπτια: Παράδειγμα μετανοίας και υπερνικήσεως των πειρασμών. Ελπίδα για όλους τους πεπτωκότας ανθρώπους.