Αγία Φωτεινή η Ισαπόστολος η Σαμαρείτιδα – Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Η Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα τιμάται στις 26 Φεβρουαρίου, καθώς και την Κυριακή της Σαμαρείτιδος.