Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας – Άγιος Κύριλλος ο πατριάρχης Αλεξανδρείας

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας γιορτάζει στις 18 Ιανουαρίου και στις 2 Μαΐου. Ο Άγιος Κύριλλος γιορτάζει στις 18 Ιανουαρίου και στις 9 Ιουνίου.