Αγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Αγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς

Τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας της Παρθενομάρτυρος τιμούμε στις 17 Ιουλίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγία Μαρίνα η ΠαρθενομάρτυςΑγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς
17 Ιουλίου....">

Αγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς. Βίος.

Η Αγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς γεννήθηκε το 258μ.Χ. Καταγόταν από ένα χωριό της Πιανιδείας (ή Πισσιδείας) και έζησε στα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Κλαύδιος. Ο πατέρας της Αιδέσιος ήταν ιερέας των ειδώλων και η μητέρα της πέθανε το 270μ.Χ., όταν η Αγία Μαρίνα ήταν 12 ετών. Τότε ο πατέρας της παρέδωσε την Αγία Μαρίνα σε μια γυναίκα για να την μεγαλώσει. Η Αγία Μαρίνα έγινε Χριστιανή.

Όταν έμαθε για την Αγία Μαρίνα ο άρχοντας Ολύμβριος την φυλάκισε. Μετά από λίγες μέρες την αποφυλάκισε για να την κρίνει. Παρατηρώντας την έμεινε εκστατικός για την ωραιότητά της και θέλησε να γίνει σύζυγός της. Η Αγία Μαρίνα, απαντώντας στις ερωτήσεις του, του είπε ότι ονομάζεται Μαρίνα, κατάγεται από την Πιανιδεία και πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Αφού η Αγία Μαρίνα δεν δέχτηκε να αρνηθεί τον Χριστό, ο Ολύμβριος διέταξε να την ξαπλώσουν στη γη και να χτυπήσουν αλύπητα το σώμα της με ραβδιά, τόσο βάναυσα ώστε να σχιστεί το δέρμα της και να κοκκινίσει η γη από την μεγάλη ποσότητα αίματος που έτρεξε. Κατόπιν διέταξε να κρεμάσουν όρθια την Αγία Μαρίνα και να συνεχίσουν να την χτυπούν με τα ραβδιά. Αφού το σώμα της ήταν σε πολύ κακή κατάσταση την έβαλε ξανά στην φυλακή.

Ενώ η Αγία Μαρίνα βρισκόταν στο κελί, έγινε ένας σεισμός και από ένα σημείο της φυλακής βγήκε ένας δράκος, που καθώς σερνόταν στη γη έκανε δυνατό συρισμό και φάνηκε να ρίχνει φωτιά γύρω από την Αγία. Επειδή η Αγία Μαρίνα φοβήθηκε πολύ άρχισε να προσεύχεται στον Θεό και τότε ο μεγάλος δράκος μεταμορφώθηκε σε μαύρο σκύλο. Όταν είδε αυτό η Αγία Μαρίνα και κατανόησε ότι ήταν ο Διάβολος, άρπαξε τον σκύλο απ’ τις τρίχες και με ένα σφυρί που βρήκε ριγμένο κάτω, χτυπούσε τον σκύλο στη ράχη και στο κεφάλι και τον ταπείνωσε.

Κατόπιν ο Ολύμβριος κάλεσε δεύτερη φορά σε εξέταση την Αγία Μαρίνα. Ο Ολύμβριος ζήτησε πάλι από την Αγία Μαρίνα να αρνηθεί τον Χριστό και αυτή, για δεύτερη φορά, δεν το δέχτηκε. Διέταξε τότε να κάψουν το σώμα της με αναμμένες λαμπάδες και να βάλουν το κεφάλι της μέσα σε δοχείο γεμάτο με νερό, κρεμώντας την από τα πόδια της. Με την δύναμη του Θεού, η Αγία Μαρίνα δεν πάθαινε τίποτα από όλα αυτά τα μαρτύρια και τράβηξε στην χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες, οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν από τον ηγεμόνα και έλαβαν το Μαρτυρικό Στεφάνι από τον Χριστό. Τελικά ο Ολύμβριος διέταξε να θανατωθεί η Αγία Μαρίνα διά αποκεφαλισμού.

Ο Γρηγόριος ο Κύπριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, έγραψε λόγο για την Αγία Μαρίνα που σώζεται στην Μεγίστη Λαύρα και στην Ιερά Μονή του Παντοκράτορος. Ο βίος της Αγίας Μαρίνας σώζεται στην Μεγίστη Λαύρα και στην Ιερά Μονή των Ιβήρων. Στην Μεγίστη Λαύρα σώζεται επίσης κι ένα Μαρτυρολόγιο για την Αγία Μαρίνα.

Αγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς. H προσευχή πριν την εκτέλεση.

Άναρχε, αθάνατε άχρονε, ακατάληπτε και ανεξιχνίαστε Κύριε, Θεέ των όλων και Δημιουργέ πάσης Κτίσεως, προνοητά και Σωτήρ όλων, όπου εις Σε ελπίζουσι, ευχαριστώ Σοι, όπου με έφερες εις την ώραν ταύτην και ήγγισα εις τον στέφανον της δικαιοσύνης Σου.
Υμνώ και ευλογώ την αναρίθμητον ευσπλαχνίαν και φιλανθρωπίαν Σου, όπου ηθέλησας να με συντάξης με τους εκλεκτούς δούλους Σου.
Επίβλεψον και τώρα επ’ εμέ την ταπεινήν, Δέσποτα Θεέ, Κύριε του ελέους, Παντοκράτωρ και παντοδύναμε, επάκουσον της προσευχής μου και πλήρωσον μου τα αιτήματα εις έπαινον.
Και τιμήν και δόξαν του υπεραγίου και προσκυνητού Σου ονόματος, χάρισαι την άφεσιν των αμαρτιών όλων εκείνων, όπου θέλουν οικοδομήσει Εκκλησίαν εις το όνομα της δούλης Σου, να λειτουργούν εις αυτήν προσευχόμενοι, ή γράφουσι το μαρτύριον της αθλήσέως μου, και το αναγινώσκουσι μετά πίστεως, μνημονεύοντες το όνομα της δούλης σου, και καρποφορούσι το κατά δύναμιν όλων αυτών, λέγω όσοι θεραπεύουσι το οικητήριον του σώματός μου, όπου εμαρτύρησα δι’ αγάπην Σου, συγχώρησον τας αμαρτίας κατά το μέτρον της πίστεως αυτών και μη εγγίση χείρ κολαστήριος, ούτε πείνα, ουδέ θανατικόν ή άλλη βλάβη ψυχής ή σώματος.
Και όσοι με θέλουν εορτάσει δοξολογούντες μετά πίστεως και Σου ζητήσουν σωτηρίαν και έλεος διά μέσου μου, χάρισαι τους εις τούτον τον κόσμο τα αγαθά Σου, να πορεύωνται προς αυτάρκειαν και αξίωσον αυτούς και της επουρανίου Βασιλείας Σου.
Οτι Συ ει μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος, και των αγαθών δοτήρ εις τους αιώνας, Αμήν

Αγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς πολιούχος και προστάτιδα.

Η Λέρος, η Ηλιούπολη Αττικής, το Σχοινούδι στην Ίμβρο και το Τσοτύλι στην Κοζάνη έχουν την Αγία Μαρίνα για πολιούχο.

Αγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς και θαύματα εγκυμοσύνης.

Η Αγιά Μαρίνα είναι προστάτιδα των εγκύων. Πολλές γυναίκες που αντιμετώπιζαν προβλήματα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ζήτησαν την βοήθεια της Αγίας Μαρίνας, η οποία μεσίτευει στον Θεό υπέρ ημών.

Αγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς. Γιορτή.

Τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας της Παρθενομάρτυρος τιμούμε στις 17 Ιουλίου.

Αγία Μαρίνα η Παρθενομάρτυς. Απολυτίκιο.

Ανδρείαν και φρόνησιν, σύ κεκτημένη σεμνή, ανδρείως κατεπάτησας όφιν αρχέκακον, Μαρίνα πανεύφημε, ήσχυνας Ολυμβρίου τας πικράς τιμωρίας, εύφρανας Ασωμάτων τας χορείας αθλούσα, διό απαύστως πρέσβευε Χριστώ, εις το σωθήναι ημάς.

Έτερο απολυτίκιο της Αγίας Μαρίνας της Παρθενομάρτυρος.

Μνηστευθείσα τω Λόγω Μαρίνα ένδοξε, των επιγείων την σχέσιν πάσαν κατέλιπες, και ενήθλησας λαμπρώς ως καλλιπάρθενος· τον γαρ αόρατον εχθρόν κατεπάτησας στερρώς οφθέντα σοι Αθληφόρε. Και νύν πηγάζεις τω κόσμω των ιαμάτων τα δωρήματα.

Απολυτίκιο Αγ. Μαρίνης της Μεγαλομάρτυρος - 17 ΙΟΥΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Μαρίνης της Μεγαλομάρτυρος – 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
17 Ιουλίου....">

Έτερο απολυτίκιο της Αγίας Μαρίνας της Παρθενομάρτυρος.

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή. Σε Νυμφίε μου ποθώ, και σε ζητούσα άθλω, και συσταυρούμαι και συνθάπτομαι τω βαπτισμώ σου· και πάσχω δια σε, ως βασιλεύσω συν σοι, και θνήσκω υπέρ σου, ίνα και ζήσω εν σοι· άλλ’ ως θυσίαν άμωμον προσδέχου την μετά πόθου τυθείσαν σοι. Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων, σώσον τας ψυχάς ημών.

A.A.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.