Αγία Ποταμιαίνη

Η Αγία Ποταμιαίνη η μάρτυρας γιορτάζει στις 7 Ιουνίου.