Ματιά

Αγία Θεοφανώ

Τη μνήμη της Αγίας Θεοφανούς τιμούμε στις 16 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγία Θεοφανώ

Εορτή της Αγίας Θεοφανούς

Τη μνήμη της Αγίας Θεοφανούς τιμούμε στις 16 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο της Αγίας Θεοφανούς

Προελομένη τα ουράνια πόθω, Θεοφανώ την βιοτήν διεξήλθες, αγγελικώς εν γη περιπολεύουσα· όθεν κατηξίωσαι, ουρανίων χαρίτων, συν Αγγέλων τόξεσι, και Αγίων χορείαις, παριστάμενη τω Παμβασιλεί ον εκδυσώπει, ευρείν ημάς έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Θεοφανούς - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Θεοφανούς – 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα