Ματιά

Αγίες Χιονία, Αγάπη και Ειρήνη

Τη μνήμη των Αγίων Χιονίας, Αγάπης και Ειρήνης τιμούμε στις 16 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγίες Χιονία, Αγάπη και Ειρήνη

Τη μνήμη των Αγίων Χιονίας, Αγάπης και Ειρήνης τιμούμε στις 16 Απριλίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Χιονίας, Αγάπης και Ειρήνης:

Ως αυτάδελφοι κόραι και ουρανόφρονες, προς ευσεβείας αγώνας ομονοούσαι καλώς, τον αρχέκακον εχθρόν κατεπαλαίσατε, Χιονία η σεμνή, συν Αγάπη τη κλυτή, Ειρήνη η πανολβία. Και νυν Χριστόν δυσωπείτε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Ειρήνης, Χιονίας και Αγάπης - 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ειρήνης, Χιονίας και Αγάπης – 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα