Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα

Τη μνήμη των Αγίων Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας τιμούμε στις 10 Σεπτεμβρίου.