Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα

Τη μνήμη των Αγίων Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας τιμούμε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα

Εορτή των Αγίων Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας

Τη μνήμη των Αγίων Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας τιμούμε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας

Τον τρισάριθμον σύλλογον και θεόπλοκον των αυταδέλφων παρθένων στέψωμεν θείαις ωδαίς· ανδρικώς γαρ τον εχθρόν κατετροπώσαντο. Όθεν προΐσταντε ημών των βοώντων εκτενώς· χαίρε, σεμνή Μηνοδώρα, συν Μητροδώρα τη θεία και Νυμφοδώρα τη θεόφρονι.

Έτερο απολυτίκιο των Αγίων Μηνοδώρας, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας

Τας τρεις ένδοξους Παρθένους και Αθληφόρους θεόφρονας, τας συνδεδεμένος ενθέως, αδελφική οικειότητι, τας καλλιρόους πηγάς της ευσέβειας, τας αναβλύζουσας, μαρτυρικών αγώνων χάριν αέναον, την θείαν Μηνοδώραν, και την Μητροδώραν την ένδοξον, συν τη κλυτή Νυμφοδώρα, τη εν πάσι καρτερόφρονι, πάντες οι τρυφώντες των άθλων αυτών, συνδραμόντες ύμνοις τιμήσωμεν αυταί γαρ τη Τριάδι, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσι.

https://youtu.be/cKaepWF5Q-0

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα