Ματιά

Αγίες Πέντε Κόρες από την Λέσβο

Τη μνήμη των Αγίων Πέντε Κορών από τη Λέσβο τιμούμε στις 5 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Αγίες Πέντε Κόρες από την Λέσβο

Τη μνήμη των Αγίων Πέντε Κορών από τη Λέσβο τιμούμε στις 5 Απριλίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Πέντε Κορών από τη Λέσβο:

Αι πεντάριθμοι κόραι και καλλιπάρθενοι, εκ της Λέσβου ως άνθη τερπνά εξήνθησαν, και αγάπη θεϊκή τον νουν πτερώσασαι, ωμολόγησαν Χριστόν υπέρ ου τας κεφαλάς, ετμήθησαν στερροψύχως ας ευφημήσωμεν πάντες, ως ευκλεείς παρθενομάρτυρες.

Απολυτίκιο Αγ. Πέντε Κόρες από την Λέσβο - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Πέντε Κόρες από την Λέσβο – 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα

Θέματα