Άγιοι Πατρίκιος, Ακάκιος, Μένανδρος και Πολύαινος

Τη μνήμη των Αγίων Πατρικίου, Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυαίνου τιμούμε στις 19 Μαΐου.