Χριστός (Ενέπνευσες ανθρώπους)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.