Άγιοι Θύρσος, Φιλήμων, Απολλώνιος, Αρριανός, Καλλίνικος και Λεύκιος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιοι Θύρσος, Φιλήμων, Απολλώνιος, Αρριανός, Καλλίνικος και Λεύκιος

Τη μνήμη των Αγίων Θύρσου, Φιλήμονα, Απολλώνιου, Αρριανού, Καλλινίκου και Λεύκιου τιμούμε στις 14 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιοι Θύρσος, Φιλήμων, Απολλώνιος, Αρριανός, Καλλίνικος και Λεύκιος

Εορτή των Αγίων Θύρσου, Φιλήμονα, Απολλώνιου, Αρριανού, Καλλινίκου και Λεύκιου

Τη μνήμη των Αγίων Θύρσου, Φιλήμονα, Απολλώνιου, Αρριανού, Καλλινίκου και Λεύκιου τιμούμε στις 14 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Θύρσου, Φιλήμονα, Απολλώνιου, Αρριανού, Καλλινίκου και Λεύκιου

Tην εξαστέλεχον μαρτύρων φάλαγγα, ασμάτων άνθεσιν ανευφημήσωμεν, ως καθαιρέτας του εχθρού και στύλους της ευσεβείας· Θύρσον και Φιλήμονα και στερρόν Απολλώνιον, Αρριανόν Καλλίνικον και τον ένδοξον Λεύκιον· αυτοί γαρ ουρανίων χαρίτων κόσμω πυρσεύουσι την αίγλην.

Απολυτίκιο Αγ. Θύρσου, Λεύκιου και Καλλινίκου - 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Θύρσου, Λεύκιου και Καλλινίκου – 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.