Άγιοι Αγάπιος, Αλέξανδρος, Διονύσιος, Πλήσιος, Ρωμύλος και Τιμόλαος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιοι Αγάπιος, Αλέξανδρος, Διονύσιος, Πλήσιος, Ρωμύλος και Τιμόλαος

Τη μνήμη των Αγίων Αγαπίου, Αλεξάνδρου, Διονυσίου, Πλησίου, Ρωμύλου και Τιμολάου τιμούμε στις 15 Μαρτίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιοι Αγάπιος, Αλέξανδρος, Διονύσιος, Πλήσιος, Ρωμύλος και ΤιμόλαοςΆγιοι Αγάπιος, Αλέξανδρος, Διονύσιος, Πλήσιος, Ρωμύλος και Τιμόλαος
15 Μαρτίου....">

Άγιοι Αγάπιος, Αλέξανδρος, Διονύσιος, Πλήσιος, Ρωμύλος και Τιμόλαος. Γιορτή.

Τη μνήμη των Αγίων Αγαπίου, Αλεξάνδρου, Διονυσίου, Πλησίου, Ρωμύλου και Τιμολάου τιμούμε στις 15 Μαρτίου.

Άγιοι Αγάπιος, Αλέξανδρος, Διονύσιος, Πλήσιος, Ρωμύλος και Τιμόλαος. Απολυτίκιο.

Αγάπη του Κτίσαντος πεπυρσευμένος τον νουν, χορείαν συνήθροισας πανευκλεών αθλητών Αγάπιε ένδοξε, όθεν συν τούτοις Μάρτυς αριστεύσας νομίμως, ξίφει τον σον αυχένα συν αυτοίς απετμήθης, μεθ’ ων εκδυσώπει δούναι ημίν άφεσιν.

Απολυτίκιο Αγ. Αγαπίου - 15 ΜΑΡΤΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αγαπίου – 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
15 Μαρτίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα