Άγιοι Κουάρτος, Έραστος, Τέρτιος, Ολυμπάς, Σωσίπατρος και Ρωδίων

Τη μνήμη των Αγίων Κουάρτου, Έραστου, Τέρτιου, Ολυμπά, Σωσιπάτρου και Ρωδίωνα τιμούμε στις 10 Νοεμβρίου.