Προφήτης Ιώβ ο Δίκαιος (το βιβλίο του Ιώβ)

Τη μνήμη του Προφήτου Ιώβ του Δικαίου τιμούμε στις 6 Μαΐου.