Άγιοι Έρμυλος και Στρατόνικος

Τη μνήμη των Αγίων Ερμύλου και Στρατονίκου τιμούμε στις 13 Ιανουαρίου.