Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ορέστης, Μαρδάριος και Ευγένιος. Άγιοι πέντε Μάρτυρες .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιοι Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ορέστης, Μαρδάριος και Ευγένιος. Άγιοι πέντε Μάρτυρες

Τη μνήμη των Αγίων Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ορέστη, Μαρδαρίου και Ευγενίου τιμούμε στις 13 Δεκεμβρίου.

Γράφει: E Α

Άγιοι πέντε Μάρτυρες Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ορέστης, Μαρδάριος και Ευγένιος: βίος

Ο Αγιος Ευστράτιος μαρτύρησε περί το 296μΧ όταν Αυτοκράτορες ήταν ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός. Μαζί του μαρτύρησαν οι Άγιοι Αυξέντιος, Ορέστης, Μαρδάριος και Ευγένιος.

Ο Άγιος Ευστράτιος

Ο Άγιος Ευστράτιος, μετά από 27 χρόνια στο ρωμαϊκό στρατό, είχε γίνει Στρατηγός και είχε αναλάβει τη διοίκηση της περιοχής των Αραβράκων.

Ήταν η εποχή που ο Διοκλητιανός έκανε τον πιο μεγάλο Διωγμό κατά των Χριστιανών. Κάποιοι συκοφάντησαν την Καππαδοκία στους Αυτοκράτορες, ότι δεν υπακούν στους νόμους και στα αυτοκρατορικά διατάγματα και ότι ετοιμάζεται αποστασία. Ταραγμένος ο Διοκλητιανός καθαίρεσε τους άρχοντες και διόρισε νέους. Έτσι έγιναν έπαρχοι ο Αγρικόλας και ο Λυσίας, δύο φανατικοί διώκτες των Χριστιανών.

Άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας παρέδωσαν μαρτυρικά τη ψυχή τους στον Κύριο. Ο Άγιος Ευστράτιος, βλέποντας αυτά τα γεγονότα, αποφάσισε να παραδοθεί, να ομολογήσει την πίστη του στον Σωτήρα Χριστό και να μαρτυρήσει.

Έτσι, ο Άγιος Ευστράτιος, κάλεσε όλους τους φίλους του για ένα τελευταίο δείπνο. Ανάμεσά τους ήταν και ο Χιλίαρχος Ευγένιος. Ο Ευγένιος παρατήρησε ότι ο Ευστράτιος ήταν πολύ χαρούμενος και το πρόσωπό του έλαμπε. Ρώτησε για αυτό τον Άγιο Ευστράτιο κι εκείνος του εμπιστεύτηκε τις κρυφές του σκέψεις για το μαρτύριο.

Το επόμενο πρωί, ο Άγιος Ευστράτιος παρουσιάστηκε στον Λυσία. Ο έπαρχος, είχε στήσει τον θρόνο του στο κέντρο της πόλης και δικαζε τους Χριστιανούς που είχαν ήδη συλλάβει. Ο Λυσίας απόρησε που ο Ευστράτιος φορούσε την επίσημη στολή του, αλλά απόρησε ακόμη περισσότερο όταν έμαθε για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί.

“Πιστεύω στον Χριστό που αναστήθηκε από τους νεκρούς”, δήλωσε ο Άγιος Ευστράτιος και ο Λυσίας διέταξε να του αφαιρέσουν αμέσως τα διάσημα του (τα σύμβολα της εξουσίας του) και να τον φέρουν μπροστά του.

-Πόσα χρόνια υπηρετείς στο στρατό του Αυτοκράτορα;
-27.
—Ευστράτιε, μετανόησε και αποκήρυξε τις χριστιανικές σου ιδέες. Επικαλέσου την ευσπλαχνίαν των θεών, την καλοσύνην των Βασιλέων και την φιλανθρωπίαν του δικαστηρίου!
—Με προστάζεις, άρχοντα, να προσκυνήσω κωφά ξόανα και αλητήριους δαίμονες;
—Και σεις, Ευστράτιε, οι δυστυχείς, πώς λατρεύετε Θεόν εσταυρωμένον;
—Εάν η αίσθηση του νοός και της ψυχής σου δεν ήταν αλλοιωμένη, θα σου αποδείκνυα για τον εσταυρωμένο Σωτήρα μου και Δημιουργό της Κτίσεως!

Άγιοι πέντε Μάρτυρες Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ορέστης, Μαρδάριος και Ευγένιος: γιορτή

Τη μνήμη των Αγίων Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ορέστη, Μαρδαρίου και Ευγενίου τιμούμε στις 13 Δεκεμβρίου.

Άγιοι πέντε Μάρτυρες Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ορέστης, Μαρδάριος και Ευγένιος: απολυτίκιο

Η πενταυγής των αθλοφόρων χορεία, τη των αγώνων νοητή δαδουχία, την οικουμένην άπασαν αυγάζει νοητώς· ο σοφός Ευστράτιος, συν Αυξεντίω τω θείω, Ορέστης και Μαρδάριος και Ευγένιος άμα, ους ευφημούντες είπωμεν πιστοί· χαίροις μαρτύρων πεντάριθμε σύλλογε.

Απολυτίκιο Αγ. Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστη - 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστη – 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
13 Δεκεμβρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.