Αυτό θα ήταν για μένα μεγάλο δικαστήριο

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - "Αυτό θα ήταν για μένα μεγάλο δικαστήριο..."