Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος

Τη μνήμη των Αγίων Μαρκιανού και Μαρτυρίου τιμούμε στις 25 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη των Αγίων Μαρκιανού και Μαρτυρίου τιμούμε στις 25 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Μαρκιανού και Μαρτυρίου:

Ζήλον ένθεον αναλαβόντες, ημαυρώσατε Αρείου πλάνην ομοούσιον Τριάδα κηρύττοντες, Μαρκιανέ και θεόφρων Μαρτύριε, ορθοδοξίας οι άσειστοι πρόβολοι, θείοι μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

https://youtu.be/tbzKI7qhvJU

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες