Άγιοι Πούδης, Αρίσταρχος και Τρόφιμος οι Απόστολοι

Τη μνήμη των Αγίων Πούδη, Αριστάρχου και Τροφίμου των αποστόλων τιμούμε στις 14 Απριλίου.