Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες οι εν Σεβαστεία μαρτυρήσαντες

Τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των εν Σεβαστεία μαρτυρησάντων τιμούμε στις 9 Μαρτίου.