Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας οι Απόστολοι .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας οι Απόστολοι

Τη μνήμη των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα τιμούμε στις 11 Ιουνίου.

Γράφει: E Α
Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας οι ΑπόστολοιΆγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας οι Απόστολοι
11 Ιουνίου....">

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Βίος.

Ο Απόστολος Βαρθολομαίος ήταν Γαλιλαίος. Είναι ο Ναθαναήλ ο φίλος του Φιλίππου, και Βαρθολομαίος σημαίνει ο γιος του Θολομαίου ή του Πτολεμαίου.

Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Περσία, στην Αραβία και στην Ινδία. Έφερε μαζί του αντίγραφο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, που μετά από 100 χρόνια το βρήκε στη χριστιανική σχολή της Αλεξάνδρειας ο Στωικός φιλόσοφος Πάνταινος.

Παρέδωσε τη ψυχή του μαρτυρικά στην Αλβανούπολη της Αρμενίας, όπου τον έγδαραν ζωντανό.

Ο Απόστολος Βαρνάβας (ή Ιωσής) ήταν Λευίτης και είχε γεννηθεί στην Κύπρο.

Στον καιρό των Αποστόλων ζούσε στην Ιερουσαλήμ. Κήρυξε το Λόγο του Θεού στην Ιερουσαλήμ, στην Αλεξάνδρεια, στη Ρώμη και στην Κύπρο.

Στη Σαλαμίνα της Κύπρου τον λιθοβόλησαν και στη συνέχεια τον έκαψαν οι Ιουδαίοι μαζί με τους ειδωλολάτρες.

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Γιορτή.

Τη μνήμη των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα τιμούμε στις 11 Ιουνίου.

Ύμνοι

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Απολυτίκιο.

Θεία όργανα του Παρακλήτου, και εκφάντορες του Θεού Λόγου, ανεδείχθητε θεόπται Απόστολοι, Βαρθολομαίε των Δώδεκα σύσκηνε, και Βαρνάβα ως υιός παρακλήσεως. Αλλ’ αιτήσασθε Χριστόν τον Θεόν πανεύφημοι, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αποστόλου Βαρθολομαίου και Βαρνάβα - 11 ΙΟΥΝΙΟΥΑπολυτίκιο Αποστόλου Βαρθολομαίου και Βαρνάβα – 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
11 Ιουνίου....">

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Έτερο απολυτίκιο.

Ήχος γ’
Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχαίς ημών.

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Κοντάκιο.

Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον
Ώφθης μέγας ήλιος τη οικουμένη, διδαγμάτων λάμψεσι, και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών τους τιμώντάς σε, Βαρθολομαίε Κυρίου Απόστολε.

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Κάθισμα.

Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ
Ως ουρανός περικαλής διηγήσω, Βαρθολομαίε επί γης θείαν δόξαν, της του Θεού σαρκώσεως πανεύφημε, φαίνων ώσπερ ήλιος, τας εν ζόφω καρδίας, λύων την σκοτόμαιναν, των κακίστων δαιμόνων, αλλά ευχαίς σου φώτισον ημάς, σου την φωσφόρον τελούντας πανήγυριν.

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Οίκος.

Εμυήθης του Λόγου μαθητά, τους λόγους τους αγίους, και τους πάλαι αλογία δεινώς καθυπαχθέντας τέκνα ειργάσω του φωτός. Ήπλωσας εις βάθη αγνωσίας τα σεπτά και ιερά σου δίκτυα, και έλαβες τα έθνη υπήκοα, τας κεχερσωμένας απάτη διανοίας ενέωσας τω θείω αρότρω. Εξήρανας τον φλογμόν της πολυθεΐας, δροσισμώ σου της φαιδράς θεηγορίας υιούς Θεού, τους πριν οργής τέκνα εργασάμενος, Βαρθολομαίε Κυρίου Απόστολε.

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Μεγαλυνάριο.

Υμνήσωμεν πάντες χαρμονικώς, τον της Εκκλησίας, πρωτεργάτην και αθλητήν, Βαρνάβαν τον θείον, απόστολον τον μέγαν, χριστιανών το κλέος ασμασι στέφοντες.

Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Έτερο μεγαλυνάριο.

Χαίροις Αποστόλων η καλλονή, μύστα του Κυρίου, και Απόστολε ιερέ· χαίροις θεηγόρε, σοφέ Βαρθολομαίε, ημών προς τον Δεσπότην, μεσίτης ένθεος.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.